provincie Noord-Brabant

jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2018 Maes N.C.M. (Bert) Westelijke Langstraat
Landschappelijk groen erfgoed cultuurhistorische waardestelling landschapselementen
9,6 Mb rapport gemeente Waalwijk
2017 Jongh I. de (Ineke); Maes N.C.M. (Bert)
Historische wallen in Het Groene Woud
Archeologisch en bos-historisch onderzoek naar de middeleeuwse wal om Het Speet in De Geelders
1,9 Mb Tijdschrift voor Historische Geografie
Stichting Brabantse Bronnen
2016 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen. Het landschap van westelijk Noord-Brabant als cultuurhistorisch erfgoed. 5 Mb Hoofdstuk in Liber amicorum Karel Leenders bij zijn zeventigste verjaardag.
Titel: Op zand, zee en klei.

2016 Maes N.C.M. (Bert) Cultuurhistorie en beheer van een grenswalbeplanting.
Het Speet - de Geelders.
3,4 Mb
SPPiLL en Stichting Brabantse Bronnen, Liempde
2016 Maes N.C.M. (Bert) Het Veldersch Bosch en de grenswal met Heerenbeek 14.6 Mb Cursus Cultuurlandschappen van Noord-Brabant. Het Groene Woud. stichting Geomorfologie Landschap
2015 Zwaenepoel A. (Arnout), Cosyns E. (Eric), Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René), Muusse T. (Theo) De wilgen van de Biesbosch 2,5 Mb De levende natuur Het Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer
2015 Maes N.C.M. (Bert), Albers L. (Lucia), Guinée A. (Anja) Historische en ecologische schatten in Tilburgse kloostertuin 6,3 Mb Tuin & Landschap.
2015 Albers L. (Lucia), Guinée A. (Anja), Maes N.C.M. (Bert) Tuin van de congregatie der zusters van liefde in Tilburg.
Nieuwbouw of cultuurhistorie?
5,3 Mb Groen
2014 Maes N.C.M. (Bert) De Biesbosch. Land van wilg en water. 1 Mb Tuin & Landschap.
2014 Zwaenepoel A. (Arnout), Cosyns E. (Eric), Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René)

I=Wilgenkartering in de Brabantse, Sliedrechtse en Dordtse Biesbosch
II=Wilgenkartering in de Dordtse Biesbosch-verspreiding per toponiem
III=Wilgenkartering in de Dordtse Biesbosch-verspreiding van de taxa
IV=Wilgenkartering in de Hollandse Biesbosch-verspreiding per toponiem

I= 40 Mb
II= 67 Mb
III= 5 Mb
IV= 27 Mb

Nationaal Park de Biesbosch
2013 Maes N.C.M. (Bert) De lindeboom in Brabant 11,2 Mb Monumenten
2012 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René) Advies voor het Herstelplan bomen in de Maasheggen van Staatsbosbeheer.
Keuze van boomsoorten en aantallen.
1, 7 Mb
Staatsbosbeheer
2011 Maes N.C.M. (Bert) De Eerdse bergen geven oorsprong niet zomaar prijs 1,0 Mb Tuin & Landschap 33/25
2011 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René) Oude boskernen in de terreinen van Brabants landschap.
Inventarisatie van autochtone bomen en struiken
4,7 Mb
Brabants Landschap
2011 Loon R. van (René), Maes N.C.M. (Bert), Rapport Maasheggen. Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatsbosbeheer 15,7 Mb
Staatsbosbeheer
2010 Maes N.C.M. (Bert) Oude boskernen in De Brand.
Overzicht van de autochtone genenbronnen van bomen en struiken in het Nationaal Park.
10,1 Mb
Nationaal Park Loonse en Drunense duinen.
2010 Maes N.C.M. (Bert) Brabants moerasbos refugium voor bijzondere inheemse planten 1,5 Mb Tuin & Landschap 32/23
2010 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken van Duinen en Brand 3,4 Mb Brabants landschap 167 - zomer 2010
2010 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken in het Groene Woud.
Verrassende oude boskernen in historisch landschap.

boek Natuurwerkgroep Liempde
2010 Maes N.C.M. (Bert) Cultuurhistorie - waardevolle bomen en struiken van de Hooge Heide Midden 7,1 Mb Verslag van het vooronderzoek naar herstel van natuur en landschap van Hooge Heide Midden op landschapsschaal. Deel I. stichting Geomorfologie Landschap
2009 Maes N.C.M. (Bert) Quick scan van enkele bosterreinen in de Gemeente Uden.

Bosgroep Zuid
2009 Maes N.C.M. (Bert) Bossen van Veghel. Cultuur- en natuurwaarden van vier boscomplexen in de gemeente Veghel. I =4,4 Mb
II = 5,9 Mb

gemeente Veghel
2008 Leenders, K.., Maes, N.C.M., Jungerius, P., Van den Ancker, H., De Jongh, P. Oude bossen en wallen in Het Groene Woud
Verslag van een verkenning najaar 2008


Innovatieplatform Duurzame Meierij en Stichting Het Groene Wiud in Uitvoering
2008 Van Loon, R. & Maes, N.C.M. Oude Boskernen in Midden- en Oost-Brabant. 10 Mb

Brabantse Milieufederatie
2008 Maes N.C.M. (Bert) Oude boskernen in Het Groene Woud.
Een overzicht van autochtone genenbronnen van bomen en struiken in het Nationaal Landschap.
2,2 Mb
Natuurwerkgroep Liempde & Stichting Natuurprojecten Liempde
2008 Maes N.C.M. (Bert) Oerbos in het zand 8,2 Mb Tuin & Landschap
2008 Maes N.C.M. (Bert) Het Groene Woud is bron van bijzondere inheemse soorten 5,7 Mb Tuin & Landschap
2008 Maes N.C.M. (Bert) De oude kerktuin van Berghem
Ecologische en cultuurhistorische aspecten
0,2 Mb
gemeente Oss
2008 Maes N.C.M. (Bert) De oude kerktuin van Berghem
Ecologische en cultuurhistorische aspecten


Gemeente Oss
2007 Maes N.C.M. (Bert) Oude boskernen in de Loonse en Drunense Duinen.
Een overzicht van de autochtone genenbronnen van bomen en struiken in het Nationaal Park.
1,4 Mb
Het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen
2006 Maes N.C.M. (Bert), Kuiper H. (Henk) Inheemse bomen en struiken in Brabant 12,1 Mb Brabants Landschap ?
2006 Maes N.C.M. (Bert) redactie, Bont G. de (Guido), Ceelen R. (Robert), Loon R . van (René), Roeleveld L. (Lex)

Rapport Inventarisatie Maasheggen Gemeente Boxmeer 7 Mb
gemeente Boxmeer
2005 Maes N.C.M. (Bert); Roeleveld L. (Lex) Tij keert voor Maasheggen
Tuin & Landschap. 27/15
2003 Maes N.C.M. (Bert) Het oude eikenhakhout op de Oirschotse Heide. 0,3 Mb
kaart 1 Mb

DGW&T Zuid- afdeling Natuur & Landschap
2000 Maes N.C.M. (Bert) Bomen en cultuurhistorie; hand in hand op Waardenkaart van Noord-Brabant. 9,1 Mb
Tuin & Landschap. 22/19
1999 Maes N.C.M. (Bert) Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant. Overzicht Historische Groenelementen. Regio 1. Kleigebied West. "s Hertogenbosch.

provincie Noord-Brabant
1999 Maes N.C.M. (Bert) Rapport lindebomen langs Rijksweg A2,
9,5 Mb
Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant
1996 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris); Loon R. van (René) Inventarisatie van autochtone bomen en struiken in West- en Midden-Brabant 10,8 Mb
Dienst landinrichting en beheer Landbouwgronden Noord-Brabant/Stichting Noord-Brabants Landschap
1991 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse houtige gewassen in de regio Breda en Tilburg ten behoeve van zaad- en stekwinning 4,5 Mb